Satu perjumpaan dengan ibu bapa Tahun 6 telah diadakan di SJKC Che Hwa pada 6 April 2019 (Sabtu). Perjumpaan ini merupakan satu medium yang digunapakai bagi melaporkan prestasi murid-murid tahun 6 di samping menjadi medan untuk bermuafakat serta bermusyarawah dalam membincangkan isu-isu pembelajaran murid-murid tahun 6. Perkongsian pintar ini mampu dijadikan satu landasan dalam memperbaiki pelajaran anak-anak dan bagi memastikan ibu bapa dapat mengenalpasti kelemahan  dan juga kekuatan anak-anak menjelang PPSR 2019.

Please follow and like us:

Leave a Reply