Ini adalah acara kejohanan MSSD Kota Kinabalu dimana UPMICT PPD Kota Kinabalu diamanahkan untuk membuat tugasan dengan baik dan cemerlang.


Warga UPMICT PPD Kota Kinabalu untuk TIC MSSD Kota Kinabalu yang bertugas dengan beberapa bahagian TIC yang ada. 

TIC Media 
TIC Teknikal 
TIC Core 

TIC teknikal yang memastikan maklumat dikeyin masuk melalui link online yang telah disediakan 


TIC Sukan MSSD mereka ini adalah bahagian TIC Core dimana database semua akan diselaras dan dikemaskini melalui mereka