PIAGAM PELANGGAN

  1. Melahirkan Pengurusan Sekolah Yang Berkualiti Selaras Dengan Wawasan Pendidikan Negara.
  2. Memastikan sistem pendidikan di daerah ini dapat berjalan dengan baik bagi memenuhi kehendak individu, masyarakat dan negara serta memenuhi matlamat perpaduan.
  3. Memastikan segala program pendidikan dalam bidang kurikulum, kokurikulum, disiplin dan keceriaan dijalankan dengan sempurna mengikut piawaian yang ditetapkan.
  4. Sentiasa peka kepada kehendak dan keperluan pelanggan (murid, guru, masyarakat dan Negara).
  5. Mewujudkan kerjasama, persefahaman dalaman dan luaran dengan masyarakat demi meningkatkan prestasi pendidikan daerah.
  6. Membuat lawatan penyeliaan terhadap sekolah-sekolah yang berkaitan dari semasa ke semasa untuk menentukan sekolah diurus dengan cekap dan berkesan mengikut sasaran yang ditetapkan.
  7. Sentiasa membantu serta memberi layanan yang mesra dan segera.