Majlis Tamat Persekolahan Tahun 1 – 6, 2020 线上休业礼 SJKC CHUNG HWA LIKAS

Majlis Tamat Persekolahan Tahun 1 – 6, 2020  线上休业礼 SJKC CHUNG HWA LIKAS

“Majlis Tamat Persekolahan Tahun 1 – 6, 2020”.

Youtube Link : https://www.youtube.com/watch?v=MwdNx6mFgJ0&feature=youtu.be

Objektif : Murid-murid dapat menghayati dan bersyukur atas ilmu dan hasil pembelajaran yang diperoleh sepanjang tahun 2020.
Aktiviti : Murid-murid menonton klip video YouTube “Majlis Tamat Persekolahan Tahun 1 – 6, 2020”.
Refleksi : Murid-murid dapat menghayati dan bersyukur atas ilmu dan hasil pembelajaran yang diperoleh sepanjang tahun 2020.

因新冠肺炎疫情影响,学生自三月起居家学习至六月复课。十月学校再次因疫情告急,教育部宣布学校停课至2020年学期结束。 疫情期间,老师们进行线上教学,学生停课不停学,进行了数月的居家学习。 12月18日,终于来到2020年学期结束的时刻,校方制作了休业礼视频,总结了学生们一年的学习成果,为2020年的教学画上句号。 祝福全体师生假期愉快!期待2021年新学年有美好的开始。

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply