Hari Jual Buku dan Digital Maker Fair

Hari Jual Buku dan Digital Maker Fair

Pada 21 Nov 2019, SK(C) Anglo Chinese KK telah menjalankan Hari Jual Buku (Hari Ibu Bapa) dan Digital Maker Fair. Pada hari ini, Semua ibu bapa dan murid akan berjumpa dengan guru kelas masing-masing untuk mendapat slip keputusan dan mendapat maklumas balas daripada guru kelas tentang pekembangan anak-anak mereka di sekolah. Di samping itu, pihak sekolah juga mengambil kesempatan mengadakan Digital Maker Fair dengan pelbagai aktiviti seperti pembentangan PBL Mushroom, Bengkel Rero Micro, Pameran projek pertandingan Junior Innovate, Bengkel Arduino, Pameran 3D printer, Bengkel Microbit dan sebagainya. Tujuan Digital Maker Fair ini adalah memberikan gambaran kepada para ibu bapa dan murid tentang aktiviti-aktiviti yang dijalankan di #mydigitalmaker Hub.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply