DLP

No Image

SURAT PEKELILING IKHTISAS DAN GARIS PANDUAN PELAKSANAAN DUAL LANGUAGE PROGRAMME (DLP)

SURAT PEKELILING IKHTISAS DAN GARIS PANDUAN PELAKSANAAN DUAL LANGUAGE PROGRAMME (DLP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2018 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Untuk makluman, Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 8 Tahun 2018 dan Garis Panduan Pelaksanaan Dual Language Programme (DLP) Kementerian Pendidikan Malaysia bagi kegunaan tahun 2018 telah diluluskan oleh Pejabat Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia (KPPM) bagi menggantikan Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 18/2015: Pelaksanaan Rintis Program Dwibahasa atau…


Skip to toolbar