Bengkel POWER BI untuk Pengurusan Maklumat PPD Kota Kinabalu Ketua Sub PLC Maklumat

Taklimat Power BI untuk Pengurusan Maklumat buat Ketua Sub PLC Maklumat yang dibantu oleh Cikgu Kenneth Guru Data SK (c) Anglo Chinese pada 17 Januari 2018 Di Bilik Manukan, PPD Kota Kinabalu.Taklimat ini nanti akan dikembangkan ke semua Sub PLC dimana PPD Kota Kinabalu akan mula menggunakan POWER BI 100% kepada semua sekolah untuk Pengurusan […]

Read more...

Terima kasih buat Hajjah Ramlah Binti Yussof dengan segala titikpeluh semasa bertugas di PPD Kota Kinabalu, selamat bertugas di tempat baru.

Bengkel daripada Unit Pengurusan Maklumat & ICT yang bertujuan untuk mengumpul semua laporan aktiviti di portal PPD Kota Kinabalu.Bengkel ini telah dihadiri oleh semua Ketua Sub PLC Penyelaras Bestari ICT PPD Kota Kinabalu dimana nanti mereka akan membuat bengkel dalam Sub PLC Bestari ICT mereka masing masing.Selama ini aktiviti penting di sekolah sampai ke peringkat Antarabangsa tidak dapat dikumpul dalam satu database yang sama dan kini PPD Kota Kinabalu akan memastikan semua bahan penting itu dapat dicari di Portal PPD Kota Kinabalu untuk rujukan PPD, Pengetua dan Guru Besar akan datang.Bengkel yang bermula jam 9 pagi dan berakhir dengan beberapa perbincangan antaranya :- 

Ucaptama PPD berkaitan KPI VLE 
Pembudayaan email rasmi 1GOVUC 
Mini Karnival Bestari ICT setiap Sub PLC 

Taklimat Pengurusan Bestari ICT Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu

Taklimat Pengurusan Bestari ICT PPD Kota Kinabalu hari ini telah dibuka oleh Pegawai Pendidikan Daerah Kota Kinabalu Tuan Umin Hj Sadi yang menyentuh berkaitan kejayaan yang telah dicapai oleh Guru Penyelaras Bestari ICT pada tahun 2017 dan kali ini PPD memberikan fokus utama kepada Penyelaras Bestari ICT PPDKK untuk 2018 antaranya adalah :- VLE  Pembudayaan […]

Read more...

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) telah mengeluarkan tujuh Pekeliling Perkhidmatan dan satu Surat Pekeliling Perkhidmatan yang baharu berkuat kuasa mulai 1 Januari 2018 untuk makluman dan rujukan. Pekeliling-pekeliling yang berkaitan ialah seperti berikut :

i. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2017
Kemudahan Cuti Umrah
– Maksimum 7 hari Cuti Tanpa Rekod sekali sepanjang tempoh perkhidmatan

ii. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2017
Penambahbaikan Waktu Bekerja Berperingkat (WBB) di Agensi Kerajaan Persekutuan
– WP4 : 9.00 pagi hingga 6.00 petang, pulang 30 minit lebih awal pada bulan Ramadan

iii. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2017
Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam
– Kelayakan Cuti Bersalin Bergaji Penuh ditambah daripada 300 hari kepada 360 hari

iv. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2017
Bayaran Khas Tahun 2017
– Bayaran RM1000.00 pada 8 Januari 2018

v. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2017
Bayaran Khas Aidilfitri Tahun 2018
– Bayaran RM500.00 pada 7 Jun 2018

vi. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 2017
Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana
– Pegawai yang berada 13 tahun atau lebih di lapisan pertama gred kenaikan pangkat boleh dinaikkan pangkat secara KUP ke lapisan kedua gred kenaikan pangkat berdasarkan TBBK

vii. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2017
Pelaksanaan Kebenaran Pulang Awal Satu Jam Kepada Pegawai Wanita Mengandung
– Pegawai wanita mengandung 5 bulan dan ke atas & pasangan (penjawat awam), tertakluk kepada kelulusan Ketua Jabatan masing-masing

viii. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2017
Kebenaran Gantian Cuti Rehat (GCR) Melebihi 150 Hari Digunakan Sebagai Cuti Rehat Pada Tahun Persaraan
– Hanya GCR yang melebihi 150 hari boleh digunakan sebagai cuti rehat dan boleh digunakan secara sekaligus ataupun berperingkat dalam tempoh 12 bulan sebelum tarikh bersara tertakluk kepada kelulusan Ketua Jabatan

-Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

Daripada :- 

Unit Pentadbiran 
Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu 

“Sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa, Dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca”

Pegawai Pendidikan Daerah Kota Kinabalu dan kumpulannya telah turun membuat pemantauan awal tahun pada 2 dan 3 Januari 2018 di Sekolah Rendah Gudon, Sekolah Rendah Darau, Sekolah Menengah Bandaraya dan Sekolah Menengah St Peter Telipok. Pemantauan yang bertujuan memastikan sekolah telah bersedia menghadapi musim persekolahan 2018