24 FEB – SKC Anglo Chinese telah dijemput untuk menghadiri “Bengkel Future Skills Program For All” anjuran Digi, MDEC dan UNICEF pada hari ini. Seramai 7 orang murid dari Tahun 4 diiringi 2 orang guru menghadiri bengkel tersebut. Sepanjang bengkel ini, guru-guru dan murid-murid diberi pendedahan cara-cara penggunaan Google Classroom dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi. Selain itu, penggunaan MicroBit dalam pengajaran dan pembelajaran juga telah diperkenalkan kepada murid-murid dan guru-guru dalam bengkel tersebut.

Please follow and like us:

Leave a Reply