Lawatan Penada Aras Projek Inovasi Institut Perguruan Kampus Kent (IPGK Kent)Seramai 20 orang guru pelatih dan seorang pensyarah pembimbing (En. Benny Kong) telah melawat ke My Digiral Maker Hub SKC Anglo Chinese Kota Kinabalu pada 15 Mac yang lalu. Objektif lawatan tersebut adalah untuk membantu guru-guru pelatih menjana idea kreatif dan inovatif dalam menghasilkan produk yang berkualiti dan berpotensi untuk dikomersialkan.

Leave a Reply