Taklimat Sub PLC Maklumat 4 & 6 telah dijalankan di My Digital Maker Hub SKC Anglo Chinese pads hari ini. Tahniah kepada sekolah PLC Maklumat 4 & 6 kerana telah berjaya menghasilkan Analisa Data Guru dan Murid dengan menggunakan aplikasi Power BI

Please follow and like us:

Leave a Reply