Taklimat bersama Encik Shenton daripada Sektor Pengurusan Maklumat & ICT, JPN Sabah untuk Modul Pengurusan Sekolah Infrastruktur di Bilik Mamutik, PPD Kota Kinabalu 15 Januari 2019 Selasa. 

Please follow and like us:

Leave a Reply