Unit Pentadbiran

Tahniah Unit Pentadbiran dan Unit Pembangunan & Bekalan

Tahniah kepada Puan Jamiah yang dianugerahkan oleh JPN Sabah Pengurusan Stor terbaik dan Encik Sarin daripada Unit Pembangunan & Bekalan dengan anugerah Pengurusan Aset terbaik. Yang dapat memberikan contoh yang baik untuk unit lain dan daerah lain. Tahniah PPD Kota Kinabalu  Encik Sarin daripada Unit Pembangunan & Bekalan  Puan Jamiah Maluddin daripada Unit Pentadbiran, PPD Kota Kinabalu 

Read More


No Image

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Tujuh Pekeliling Perkhidmatan Yang Baharu Berkuatkuasa Mulai 1 Januari 2018

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) telah mengeluarkan tujuh Pekeliling Perkhidmatan dan satu Surat Pekeliling Perkhidmatan yang baharu berkuat kuasa mulai 1 Januari 2018 untuk makluman dan rujukan. Pekeliling-pekeliling yang berkaitan ialah seperti berikut : i. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2017 Kemudahan Cuti Umrah – Maksimum 7 hari Cuti Tanpa Rekod sekali sepanjang tempoh perkhidmatan ii. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2017 Penambahbaikan Waktu Bekerja Berperingkat (WBB) di Agensi Kerajaan Persekutuan – WP4 : 9.00 pagi…


Skip to toolbar