Pada 4 April 2018 bersamaan hari Rabu, SMK Taman Tun Fuad telah menjadi tuan rumah untuk Bengkel dan taklimat membuat Kompos dan EMAS bagi persediaan Pertandingan Sustainable Gardening tahun 2018 anjuran bersamaTo Earth With Love (TEWL) dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu (DBKK. Sebanyak 17 buah sekolah daripada Kota Kinabalu, Penampang,Continue Reading

Taklimat Pengurusan Fail Bestari telah diadakan pada 24 Januari 2018 di Bilik Frog SMK Taman Tun Fuad sebagai langkah untuk mengemaskinikan pengurusan fail Makmal Komputer, Teknikal, Pembestarian, 1Bestarinet dan Perekodan Buku. Taklimat ini telah disertai Guru Penyelaras Bestari daripada 11 buah sekolah dalam PLC 1 dan 2 Bestari Sekolah MenengahContinue Reading