17 & 18 Ogos 2020 – Program Dialaog Prestasi & Aku Janji untuk pelajar-pelajar Tingkatan 5 telah diadakan.  Program ini di laksanakan secara beperingkan dan mengikut SOP yang ditetapkan.

Please follow and like us:

Leave a Reply