Semakan antaranya melihat perancangan Sekolah dalam penggunaan Google Classroom dan bidang tugas Penyelaras Bestari dan Guru ICT.

Leave a Reply