Semakan antaranya melihat perancangan Sekolah dalam penggunaan Google Classroom dan bidang tugas Penyelaras Bestari dan Guru ICT.

Please follow and like us:

Leave a Reply