Kajian South East Asia Primary Learning Metrics di SK Darau melibatkan 42 orang murid Tahun 5. Sijil penyertaan dan penghargaan disampaikan oleh Puan Mahani daripada EPRD Putrajaya

Leave a Reply