Bengkel Amalan Baik Hak Asasi Manusia (ATHAM) Di Sekolah, KPM di Parade Hotel anjuran bersama SUHAKAM & KPM dengan kerjasama JPNS & PPD Kota Kinabalu pada 24-26 September 2019

Please follow and like us:

Leave a Reply