10 September 2019  yang lalu , Tingkatan 6 SMK SANZAC telah menganjurkan satu program ‘One Step To University ‘ bersama Siswa dan Siswi dari Universiti Malaysia (UMS). Aktiviti yang bermula pada 9.30 pagi dimulakan ICE BREAKING. Pelajar didedahkan dengan Ceramah Motivasi masuk Universiti , Pengenalan UMS dan Fakulti Kemanusiaan, SeniContinue Reading