Kumpulan Elementos daripada SMJK Shan Tao yang dianggotai oleh Darien Maclaster Julin, Jeremy Sebastian Jason Vitales, Hee Kim Fatt, Charlene Lailanie Charles, Andreyan Symond Dominic, Queenie Chin Ying Yee, Nataley Evyonie Zamrey, Hayden aaron Rudie dan Chester Yong Ken Ren telah berjaya mendapat Anugerah Pempamer Terbaik di Pameran PAK21 (STEAM)Continue Reading