Pertandingan PBLQuests adalah satu pertandingan berbentuk Project Based Learning. Pertandingan yang dibuat bagi peringkat daerah Kota Kinabalu ini bertujuan untuk memberi ruang dan peluang kepada murid ununtukotuk memperdalamkan lagi pengetahuan terhadap suatu topik di samping memupuk kemahiran-kemahiran abad ke-21. Matlamat akhir pertandingan ini adalah untuk membina satu gedung pembelajaran yangContinue Reading

SMK Sanzac telah menghantar 28 pasukan untuk menyertai pertandingan Project Based Learning (PBL) peringkat daerah Kota Kinabalu pada 24,25, dan 31 Julai 2019. Keputusan pertandingan PBL adalah seperti berikut : Tarikh Tempat Keputusan 24- 25 Julai 2019 SM Lok Yuk  11 emas, 7 perak dan 2 gangsa 31 julai 2019Continue Reading