Dialog prestasi keputusan PBD Tahap 1 dan keputusan PKSR 1 SK. Keronggu, Inanam menunjukkan 98% kehadiran ibu bapa. Respon ibu bapa ke atas pelaksanaan PBD juga agak memuaskan dan rata-rata dapat menerima perubahan.

Please follow and like us:

Leave a Reply