5/3/2019, Selasa, 8.40-10.10am, Peserta – 68 pelajar T6 Atas. Tempat di Kelas 6 BSS2 di Blok T6. Unit Kurikulum T6 telah mengendalikan Ceramah Communicative Skills and 21st Century Career. Disampaikan oleh Cik Jasmine Leong, Pengarah Eksekutif IEC (Inter Education Consult).

Pengisian : Pendedahan kepada pelajar tentang kewujudan bidang kerjaya baharu, perbezaan jenis kerjaya dahulu dan sekarang.

Leave a Reply