February 3, 2019

Bahasa, Budaya dan Sastera 2019

Dalam usaha negara untuk mencapai tahap negara maju menjelang tahun 2020, bukanlah juga bermaksud mengetepikan pembangunan budaya dan warisan bangsa. Warisan dan khazanah budaya merupakan petunjuk dan rujukan kepada salasilah sesuatu bangsa. Sehubungan dengan itu, pada 1/2/2019 (Jumaat), seramai 14 orang pelajar BKD SM St Peter Telipok telah menyertai Seminar Bahasa, Budaya dan Sastera anjuran bersama SMK Narinang Kota Belud dan UPSI. Antara objektif seminar ini adalah berkongsi hasil kajian, menyemarakkan bahasa Kadazandusun dalam komunikasi…


Skip to toolbar