LDP STEM Siri 1

LDP STEM Siri 1

Salah satu cabaran guru pada masa kini adalah menghasilkan PdPc yang berkesan dan berkualiti. Teknik-teknik pengajaran dan terkini yang berkesan serta menarik minat pelajar perlu diperkenalkan agar pelajar berasa seronok, bertambah minat serta menghayati bahan yang diajar. Sejajar dengan Resolusi Kokol 2.0 SMSPT – setiap hari Selasa akan diperuntukkan slot LDP untuk semua guru. LDP Siri 1 akan dimulakan dengan Bidang Sains & Matematik yang akan megendalikan course refresher mengenai penggunaan qr code, quizizz, plickers dan google classroom.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply