Bengkel eRPH menggunakan google drive telah berjaya dijalankan sepenuhnya dari 7 – 11 Januari 2019. Bengkel ini telah dijalankan mengikut Bidang. Antara matlamat bengkel ini dijalankan adalah:

1. Membantu mempercepatkan usaha PPPM 2013-2025.

2. Memupuk semangat cintakan teknologi dalam pengurusan pendidikan.

3. Melahirkan guru yang berdaya saing dalam penggunaan teknologi.

4. Melahirkan guru yang mengamalkan ciri-ciri PAK21.

Leave a Reply