【BEAUTIFUL】Pertandingan Photostory Pertandingan Photostory terbuka kepada murid-murid sekolah rendah daerah Kota Kinabalu. Pertandingan ini ialah anjuran bersama antara SKC Anglo Chinese Kota Kinabalu dan Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu dengan kerjasama Jebat Photography Club serta Kota Kinabalu Photo Festival. Tema untuk tahun ini ialah “BEAUTIFUL”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *