19 Sept 2018, Rabu, JU VLE daerah Kota Kinabalu telah datang ke SMJK Shan Tao untuk memberikan khidmat bantu Frog VLE serta Frog Boost yang berlangsung bermula v vv v v v v tvtvv 10 pagi-12.15 tengahari. Aktiviti tersebut melibatkan seramai 31 orang pelajar. Merekat telah menggunakan Frog Boost, melihat ranking sekolah serta Frog Championship.

Leave a Reply