Program ini telah diadakan mulai jam 7.00-9.30 malam 30 Ogos 2018 bertempat di Dewan Father John Yong. Tajuk ceramah adalah “51 Characters Parents” dan disampaikan daam dwi bahasa oleh penceramah jemputan iaitu En. Hitler Liew. Beliau merupakan bekas pelajar SMJK Shan Tao. Lebih kurang hampir 60 orang ibu bapa yang hadir pada malam tersebut. Program ini sangat menarik kerana ibu bapa yang hadir tidak berganjak dari tempat duduk sehingga majlis selesai

Please follow and like us:

Leave a Reply