Prasekolah yang menggunakan pendekatan Flipped Classroom di prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Instrumen kajian ini meliputi responden yang terdiri daripada 1 orang guru prasekolah, 1 orang pentadbir dan 2 orang ibu bapa. Pegawai pengkaji terdiri daripada Pegawai Penyelaras Prasekolah Daerah Kota Kinabalu, Pegawai Penyelaras Prasekolah Daerah Kuala Penyu, Pegawai Penyelaras PrasekolahContinue Reading