Program “Digital Contact” SMJK Shan Tao

Progam ini melibatkan ibu bapa dan murid yang mendapat markah ‘single digit’ dalam peperiksaan pertengahan tahun dan tidak fokus dalam PdPc. Objektif program ini ialah untuk mengenal pasti punca dan masalah yang dihadapi, mendapatkan kerjasama daripada ibu bapa serta memupuk kesedaran tentang tanggungjawab ibu bapa bagi meningkatkan prestasi murid. Pihak sekolah amat berharap program ini dapat memberi kesedaran kepada murid dan ibu bapa serta tindakan proaktif dan kerjasama ibu bapa bagi memastikan keberhasilan dan kemenjadian murid yang terlibat.

Spread the love

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of