Selasa, 24 Julai – Guru Penyelaras Bestari PLC Bestari 4 sekolah rendah telah mengadakan perkongsian VLE Frog bertempat d SK Tobobon. Antara perkongsian adalah mengenai KPI yang patut dicapai oleh sekolah, pelbagai kaedah untuk mencapai KPI, masalah yang dihadapi dan aktiviti yang akan dijalankan dalam PLC 4. Selain daripada itu pembentangan kertas kerja untuk Karnival Bestari juga disampaikan oleh Pn D Maryani Abd Hamid selaku ketua PLC Bestari 4. Antara sekolah yang terlibat adalah SK Tobobon, SK Api- api, SK Kitobu, SK Gantisan dan SK Lok Yuk Likas. Manakala SK (C) Anglo Chinese dan SK Kebagu tidak dapat hadir atas sebab-sebab tertentu.

1 Comment

Leave a Reply