Encik Remy Martin Gunsalam, bekas pelajar sekolah ini (Vice Chairman of Malaysia Red Crescent Society Kota Kinabalu) dan 2 orang penolongnya Cik Wileen Edwin dan Cik Elaine Tan, telah sudi datang ke sekolah kami untuk mengadakan satu bengkel pertolongan cemas kepada guru guru dan para Ibu bapa.

Please follow and like us:

Leave a Reply