Bengkel Dan Demonstrasi Pertolongan Cemas

Encik Remy Martin Gunsalam, bekas pelajar sekolah ini (Vice Chairman of Malaysia Red Crescent Society Kota Kinabalu) dan 2 orang penolongnya Cik Wileen Edwin dan Cik Elaine Tan, telah sudi datang ke sekolah kami untuk mengadakan satu bengkel pertolongan cemas kepada guru guru dan para Ibu bapa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *