Bengkel Power BI Sub PLC Maklumat 6 (SR) telah dijalankan di SJK(C) Che Hwa Kolombong pada 01 Mac 2018.

Leave a Reply