Seramai 59 orang guru yang terlibat dengan Bengkel Frogbites hari ini, bermula jam 2-4 ptg. Diharapkan guru-gutu dapat mengaplikasikan widget-widget yang dipelajari dalam PdPc dan dapat menarik minat pelajar​​

Please follow and like us:

Leave a Reply