13 Jan 2017 Sabtu, 7.30 pagi – 11.00 pagi

Kehadiran ibu bapa yang sangat membanggakan untuk menetapkan target kurikulum, sahsiah dan ko kurikulum. Diharap dengan kerjasama ibu bapa dan guru-guru dapat meningkatkan lagi kecemerlangan di SMJK Shan Tao

Please follow and like us:

Leave a Reply