Kategori ini adalah untuk aktiviti yang dilaksanakan oleh sekolah sekolah di PPD Kota Kinabalu.Mulai 2018 dokumentasi aktiviti dengan lebih teratur akan mula dilaksanakan oleh Penyelaras Bestari dengan dibantu oleh Guru Guru ICT serta Juruteknik Komputer disekolah masing masing.

One thought on “Aktiviti yang dilaksanakan oleh sekolah dalam PPD Kota Kinabalu”

Leave a Reply

Proudly powered by Mohd Idremzizan