Highlight Minggu Ini - SISC + 

 

SK SECRED HEART  SEKOLAH BIMBINGAN SISC+ DALAM PELAKSANAAN C&M TELAH MENGGUNAKAN INTERVENSI AKHBAR DIDIK BERITA HARIAN  YANG DIILHAMKAN OLEH GURU BIMBINGAN PN.NORIZA JAIR  KP BAHASA MELAYU DAN DIUSAHAKAN BERSAMA PIHAK PENGURUSAN SEKOLAH BAGI MEMUDAHCARA PdP  DAN PERSEDIAAN MURID-MURID MENGHADAPI PEPERIKSAAN UPSR.

 

 

        

INFO 

Apakah Pendidikan Abad Ke-21 (21st Century Education)?

Sehingga hari ini Kementerian Pendidikan Malaysia dan Warga Pendidikan acap kali menyebut tentang Pendidikan Abad Ke-21. Dasar Global langit terbuka di abad ini menjadikan Malaysia mengalami kemajuan yang dramatik dalam bidang Teknologi dan Penyebaran Maklumat. Namun, untuk menjelaskan Ciri-Ciri Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21, ia lebih dari sekadar anjakan paradigma proses pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PdP oleh guru yang mengintegrasikan bahan daripada pelbagai sumber. Sama ada yang berasaskan teknologi maklumat atau komunikasi (ICT) untuk menghasilkan PdP yang berkesan dan menarik. 
Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memikul bertanggungjawab dalam melaksanakan dasar serta sistem pendidikan agar Malaysia mampu bersaing bersama negara-negara maju di seluruh dunia. Kemahiran Abad ke-21Ciri Pembelajaran dan Garis Panduan Pembelajaran Abad ke-21 semuanya terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang telah dilancarkan tidak lama dahulu.
Memastikan keberkesanan Pendidikan Abad Ke-21 ini bukan sekadar prasarana dan Susun Atur Bilik Darjah Alaf ke 21 yang perlu dipersiapkan. Penentu utama kejayaan, warga pendidikan perlu mempersiapkan diri dengan Kemahiran Terkini dalam Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21 kerana mereka adalah jentera pelaksana untuk segala dasar-dasar yang dirancang oleh Kerajaan. 

 

 

Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu 

Mengucapkan Selamat Menyambut Tahun Baru Cina, Tahun kambing menurut masyarakat Cina Secara umum, orang yang lahir di tahun Kambing Kayu adalah orang yang murah hati, adil, baik hati, lemah lembut dan peduli terhadap orang lain.

 

Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu 

Mempunyai seramai 41 pegawai dan 24 staff sokongan yang bertugas menjalankan tugas mereka.Pejabat Pelajaran Daerah Kota Kinabalu yang terletak di aras 5 bangunan KWSP menempatkan 7 unit yang besar untuk menyelia dan memastikan 82 buah sekolah didaerah Kota Kinabalu berada dalam keadaan cemerlang.

 

Februari 2015

Bilangan Guru Rendah : 2395
Bilangan Guru Menengah : 1583
Bilangan Murid : 59,577
Bilangan AKP : 622

Sistem Pengurusan Maklumat

Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) mula dilaksanakan di semua sekolah mulai 1 Januari 2015, menerusi Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 21/2014: Pelaksanaan Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) bertarikh 24 Disember 2014. Garis Panduan Pelaksanaan SPS disertakan bersama-sama surat siaran tersebut sebagai panduan umum pelaksanaan SPS pada semua peringkat. 

Sistem Pengurusan Sekolah mempunyai modul :-

Sistem Pengurusan Sekolah : Unit Pengurusan Maklumat & ICT 

Sistem Pengurusan Murid : Unit Pembangunan Kemanusiaan 

Sistem Pengurusan Guru : Unit Pengurusan Sekolah 

Portal Diselia Oleh Unit Pengurusan Maklumat & ICT